Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024

1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Προσοτσάνης

 Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης για την 1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 67Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023 είναι: 1. Τι πρόκειται να κάνετε με τα αδέσποτα. - εισηγητής ο κ. Χριστόπουλος Κωνσταντίνος. 2. Δράσεις παιδιών – εφήβων (παραχώρηση χώρου) αθλητισμός – πολιτισμός. – εισηγήτρια η κ. Παπάζογλου Καλλιόπη. 3. Ενημέρωση για την Ανακύκλωση. – εισηγητής ο κ. Χατζησαββίδης Δημήτριος. 4. Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης – τι προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή. – εισηγητής ο κ. Τσαουσίδης Ιωάννης. 5. 1ο Δημοτικό Σχολείο Προσοτσάνης – πως θα αξιοποιηθεί. – εισηγήτρια η κ. Συμεωνίδου Σοφία. 6. Τουρισμός – Αθλητισμός – το πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής. – εισηγητής ο κ. Ηλιάδης Μιχαήλ. 7. Ενημέρωση για τα ηλιακά φωτιστικά που μπήκαν στον Δήμο μας. – εισηγητής ο κ. Τερνεκτσής Ιωάννης. 8. Ενημέρωση για την ανεκμετάλλευτη πηγή νερού στην Κοινότητα των Πύργων. - εισηγητής ο κ. Τσάννης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος της Κοινότητας των Πύργων).

 
 
 

3ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Προσοτσάνης 2024

3ο Δημοτικό Συμβούλιο Θέματα: 1. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης άπορων δημοτών. 2. Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων α) στα πλαίσια του εορτασμού του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας και β) στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της «25ης Μαρτίου 1821». 3. Σύσταση δουλείας διόδου για απόκτηση πρόσβασης σε δρόμο με σκοπό την έκδοση άδειας δόμησης. 4. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού και Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Προσοτσάνης». 5. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Οδοποιία Κοινότητας Προσοτσάνης». 6. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για υποστήριξη Δήμου Προσοτσάνης στην σύνταξη και προετοιμασία φακέλου αίτησης χρηματοδότησης στην Πράξη ‘’Smart cities - Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΟΤΑ’’». 7. Έγκριση της υφιστάμενης αριθ. 59/2023 απόφασης του Δ.Σ. της καταργηθείσας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Προσοτσάνης για την πράξη «Συνέχιση δράσης Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ Δήμου Προσοτσάνης», με κωδικό ΟΠΣ 6002638 με την υλοποίηση με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ).

 

2ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Προσοτσάνης 2024

 2ο Δημοτικό Συμβούλιο Θέματα: 1. Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Προσοτσάνης στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Π.Δ. 75/2011, ΦΕΚ 182/Α/22.8.2011) το οποίο τροποποιήθηκε με το ΠΔ 3/2024 (ΦΕΚ 3/Α/15.01.2024, εφαρμοστική εγκύκλιος 72/19-01-2024). 2. Έγκριση της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2024. 3. Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2023. 4. Επικαιροποίηση εξουσιοδότησης Ειδικού Ταμία για τις Τράπεζες Εθνική, Πειραιώς και Eurobank για τους ήδη υπάρχοντες και επιπλέον εξουσιοδότηση για τους λογαριασμούς των λυθέντων Νομικών Προσώπων του Δήμου Προσοτσάνης ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (ΔΗΚΕΠ) σε Εθνική και Πειραιώς. 5. Επικαιροποίηση εξουσιοδότησης νέας Δημοτικής Αρχής Ειδικού Ταμία για την Τράπεζα της Ελλάδος. 6. Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης μελών δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 7. Σύσταση - Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Νομικού Προσώπου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης, εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και ορισμός Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα. Σύμφωνα με το άρθρο 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 3463/2006, το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 και την Υπουργική Απόφαση 63967/2019. 8. Σύσταση - Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Νομικού Προσώπου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης, εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και ορισμός Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα. Σύμφωνα με το άρθρο 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 3463/2006, το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 και την Υπουργική Απόφαση 63967/2019. 9. Σύσταση – Ορισμός και εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Προσοτσάνης, τακτικών και αναπληρωματικών μελών, ορισμός Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα. Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 1566/1985 και την Υπουργική Απόφαση Δ4/86/11-12-1987 (ΦΕΚ 81/Β/1987). 10. Ορισμός αιρετών μελών, έξι (6) Επιτροπών έτους 2024. 11. Περί μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου – Δημοτικό Καφενείο Αργυρούπολης. 12. Έγκριση παράτασης (χρήση οριακής προθεσμίας) της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης Οικισμών Μενοικίου – ΤΚ Κοκκινογείων». 13. Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης Δ΄ τριμήνου 2023. 14. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής επιλογής και μοριοδότησης αιτήσεων του Βρεφονηπιακού και των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Προσοτσάνης για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2023-2024 και για το σχολικό έτος 2024-2025. 15. Ανανέωση συμβάσεων υπαλλήλων Δήμου Προσοτσάνης στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (2 ατόμων). 16. Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικού οικοπέδου πλησίον της κεντρικής πλατείας του Δήμου Προσοτσάνης για χρησιμοποίηση του ως χώρο στάθμευσης οχημάτων. 17. Ορισμός Υπευθύνου Λογαριασμού και διαχείρισης λογαριασμού για το έργο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Προσοτσάνης», ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).


Συγχαρητήρια στα παιδιά "Επιτροπη Νέων"

 Μνημείο των Ηρώων Μικρόπολης 

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά "Επιτροπη Νέων".Μπραβο παιδιά,διότι επιτέλους ολοκληρώθηκε το Ηρώον όπως έπρεπε και όπως το ήθελα αυτή ήταν και δική μου επιθυμία,διότι ήταν το τελευταίο έργο της προεδρίας μου(1964_1971).Σας ευχαριστώ παιδιά!!! .

 Γεωργιος Παρασιδης....