Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

Ενημερωτική καμπάνια για τον Κορωνοϊό από τη ΓΓΠΠ

Ενημερωτική καμπάνια για τον Κορωνοϊό από τη ΓΓΠΠ με θέμα: «Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε / Ασπίδα μας, η γνώση»coronoios social media 

Απο τον Δήμο

Δικαιολογητικά για αίτηση χορήγηση επιδόματος γέννησης 2020

Δικαιολογητικά για αίτηση χορήγηση επιδόματος γέννησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Ν. 4659/2020
σύμφωνα με το άρθρο 7 Κ.Υ.Α. Δ11οικ.8523/236/17.02.2020
 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, για το οποίο θα χορηγηθεί το επίδομα γέννησης.
 2. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Εκκαθαριστικό) φορολογικού έτους 2019 ή του 2018 σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί το Ε1 του φορολογικού έτους 2019 μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής του.

 3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 4. Πρόσφατη βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση.
 5. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) (για ομογενείς αλλοδαπούς).
 6. Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες κράτους - μέλους της Ε.Ε.).
 7. Άδεια διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες τρίτου κράτους).
 8. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή τον IBAN και δικαιούχο ή συνδικαιούχο την/τον αιτούσα/αιτούντα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
 1. Δικαστική απόφαση ή διαταγή ανάθεσης επιμέλειας τέκνου (σε περίπτωση που η επιμέλεια του τέκνου έχει ρυθμιστεί δικαστικά).
 2. Δικαστική απόφαση ή διαταγή ανάθεσης επιτροπείας (σε περίπτωση που η επιτροπεία του παιδιού έχει ανατεθεί σε φυσικό πρόσωπο).
 3. Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου (σε περίπτωση αναγνώρισης τέκνου).
 4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα έχει αποβιώσει).
Τα προς υποβολή δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή ή που σε κάθε περίπτωση δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα, όπου δε απαιτείται να φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostile).

Απο τον Δήμο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Προσοτσάνης ματαιώνει τις εκδηλώσεις της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας.
Ο Δήμος Προσοτσάνης εναρμονιζόμενος με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εξέδωσαν τα Υπουργεία Υγείας, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη για τον κορονοϊό, αποφάσισε να ματαιώσει όλες τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του τριημέρου της Αποκριάς όπως συμβαίνει σε όλη τη χώρα.
Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης, Θεόδωρος Αθανασιάδης δήλωσε σχετικά: «Με αίσθημα ευθύνης έναντι των δημοτών, των επισκεπτών και για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, αποφασίζουμε να ματαιωθούν όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την Αποκριά και την Καθαρά Δευτέρα, σε ολόκληρο το Δήμο. Δεν μας είναι ευχάριστο, αλλά πρέπει να συμμορφωθούμε, εφαρμόζοντας την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, λόγω άμεσου κινδύνου, σύμφωνα με τη εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID19. Επισημαίνουμε δε, ότι θα πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί και να επιδείξουμε ψυχραιμία.»

Ακυρώνεται Ο χορός της Ομάδας και το το «Άναμμα της Στριάλας» λόγο Κορονοιού !!!!

Ο Δήμος Προσοτσάνης εναρμονιζόμενος με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εξέδωσαν τα υπουργεία Υγείας, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη για τον Κορονοϊό, αποφάσισε να ματαιώσει όλες τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του τριημέρου της Αποκριάς οπως συμβαίνει σε όλη τη χώρα
Ευχαριστούμε για την κατανόηση!
Εντός των ημερών θα ενημερωθείτε για καινούργια ημερομηνία


Ο Δήμος Προσοτσάνης εναρμονιζόμενος με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εξέδωσαν τα Υπουργεία Υγείας, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη για τον κορονοϊό ,αποφάσισε να ματαιώσει όλες τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του τριημέρου της Αποκριάς όπως συμβαίνει σε όλη τη χώρα.
Με βάση την απόφαση αυτή, ακυρώνεται και η αναβίωση του εθίμου το «Άναμμα της Στριαλας» που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 01 Μαρτίου.
Σας ευχόμαστε καλή Σαρακοστή με υγεία!!


2ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Προσοτσάνης 2020

2ο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Προσοτσάνης 2020
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

2ο Δημοτικό Συμβούλιο - Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:30

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020»
Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 26-02-2020 και ώρα 18:30 να προσέλθετε στην 2η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
 1. Έγκριση της 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020 και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.
 2. Έγκριση της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020.
 3. Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης για την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2019.
 4. Έγκριση Οικονομικής Ενίσχυσης Άπορων Δημοτών λόγω ένδειας.
 5. Τροποποίηση του ΟΕΥ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατόπιν της με αριθμ. 259/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης.
 6. Καθορισμός αριθμού ασκούμενων φοιτητών ΤΕΙ για τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη στον Δήμο Προσοτσάνης.
 7. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης.
 8. Έγκριση συμπληρωματικής κατανομής από ΚΑΠ έτους 2019 ποσού 20.985,00 για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Προσοτσάνης.
 9. Έγκριση Α΄ κατανομής ποσού 41.970,00 € από ΚΑΠ έτους 2020 για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Προσοτσάνης.
 10. Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Γενικού Λυκείου Προσοτσάνης στο Σύλλογο Περιστεράδων Προσοτσάνης.
 11. Τροποποίηση της με αριθμό 64/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης (χρήση κινητής τηλεφωνίας).
 12. Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων α) στα πλαίσια του εορτασμού του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας και β) στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της «25ης Μαρτίου 1821».
 13. Ετήσιος Απολογισμός της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ έτους 2019 και Προγραμματισμός για το 2020.
 14. Λήψη απόφασης για τη δήλωση ή μη του υπ΄αριθμ. 269 αγροτεμαχίου της Αρχικής Διανομής έτους 1929 του Αγροκτήματος Μεγαλοκάμπου στο Εθνικό Κτηματολόγιο και την συνέχιση ή διαγραφή του από τα στοιχεία ακινήτων του Δήμου (Ε9).
 15. Υπογραφή σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) για το έργο: «Σύστημα Διαβαθμισμένης Συμπίεσης για την Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων».
 16. Υπογραφή σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικής Χαράς του Δήμου Προσοτσάνης».
 17. Έγκριση της 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κ. Χαριτωμένης Δήμου Προσοτσάνης».
 18. Έγκριση της 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου και τμήματος Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης».
 19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κ. Πύργων Δήμου Προσοτσάνης».
 20. Λήψη απόφασης για πρόσληψη ατόμων δίμηνης διάρκειας για ανάγκες καθαριότητας και χειριστών μηχανημάτων.
 21. Έγκριση Πρακτικού Παράτασης Σύμβασης για την υπηρεσία «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με ακρωνύμιο ‘’INTEGRA_TOUR’’».
 22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Προσοτσάνης ΣΑΤΑ προηγούμενων ετών».
 23. Μίσθωση ή μη του Δημοτικού κτίσματος που βρίσκεται εντός του Πάρκου Μακεδονία.
 24. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου.
 25. Εξουσιοδότηση Ειδικού Ταμία ως υπεύθυνου εκπροσώπου του Δήμου σύμφωνα με την 32/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την Τράπεζα Eurobank.
 26. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Προσοτσάνης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».
 27. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του πορίσματος της Επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας οχημάτων Δήμου Προσοτσάνης.
 28. Έγκριση υποβολής προτάσεων πράξεων ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Ι, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» με τίτλο «ΔΡΑΣΗ 4Γ.8.1_ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ» και κωδικό πρόσκλησης ΑΜΘ82 και Α.Π. 4942.
 29. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Προσοτσάνης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος WiFi4EU

Ο Δήμος Προσοτσάνης μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος WiFi4EU κάνει ένα ακόμη βήμα προς την ψηφιακή εποχή παρέχοντας δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής μας.
Το πρόγραμμα WiFi4EU προσφέρει σε επιλεγμένους δήμους κουπόνια αξίας 15000€ για να εγκαταστήσουν σημεία Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, δημόσια πάρκα και πλατείες. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, η πρωτοβουλία WiFi4EU έχει ως στόχο να συνδέσει «κάθε ευρωπαϊκό χωριό και κάθε ευρωπαϊκή πόλη με δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο στα κυριότερα κέντρα της δημόσιας ζωής έως το 2020».
Σύντομα λοιπόν θα υλοποιηθεί η πρώτη φάση του έργου στις Κοινότητες Προσοτσάνης και Πετρούσας και πιο συγκεκριμένα στα σημεία:
 • Κεντρική Πλατεία Προσοτσάνης
 • ΚΕΠ Προσοτσάνης
 • Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Προσοτσάνης
 • Κέντρο Κοινωνικών υπηρεσιών
 • Δημαρχείο
 • Κλειστό Γυμναστήριο Προσοτσάνης
 • Γήπεδο Προσοτσάνης
 • Λαογραφικό Μουσείο Προσοτσάνης
 • Βιβλιοθήκη Προσοτσάνης
 • Κοινότητα Πετρούσας (Πλατεία, Κοινότητα, ΚΑΠΗ)
 • Γιαννίκειο Γυμνάσιο Πετρούσας
 • Γήπεδο Πετρούσας
Στη συνέχεια στη δεύτερη φάση του έργου θα δημιουργηθούν ασύρματα σημεία πρόσβασης και στις υπόλοιπες Κοινότητες του Δήμου Προσοτσάνης.
Η διαδικασία πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του WiFi4EU είναι απλή και απαιτεί απλά να επιλέξετε το WiFi4EU από τα ασύρματα δίκτυα που εμφανίζονται στη συσκευή σας, στη συνέχεια να πατήσετε στο μπλε κουμπάκι “Login” ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Π: Δ.Π

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε όλους τους δημότες ότι από σήμερα 10/02/20520 έως και 31/03/2020 οι αιτήσεις για το μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης θα κατατίθενται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία.
Δικαιούχοι είναι: α) άποροι, β) πολύτεκνοι, γ) τρίτεκνοι, δ) μονογονεϊκές οικογένειες και ε) ΑμεΑ (80% και άνω).

Απαραίτητη η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και η γνώση του αριθμού υδρομέτρου. Επίσης για κάθε κατηγορία απαιτείται διαφορετικό δικαιολογητικό:
 • Για την απόδειξη απορίας απαιτείται εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας.
 • Για τους πολύτεκνους απαιτείται βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας (Α.Σ.Π.Ε.).
 • Για τους τρίτεκνους απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Για τις μονογονεϊκές οικογένειες απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και απόφαση δικαστηρίου για τη γονική μέριμνα.
 • Για τα άτομα με αναπηρία απαιτείται η απόφαση ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθύνεστε στο 2522021156 ή στο Κέντρο Κοινότητας στο κτίριο του πρώην ΕΠΑΛ. 


Απο τον Δήμο

Νέο ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ

Νέο ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 13/2/2020 το νέο ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ είναι
καθημερινά 08:00 - 19:30 και Σάββατο 08:00 - 13:30.
Στο δήμο μας λειτουργούν δύο Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στις Κοινότητες Προσοτσάνης και Φωτολίβους.

Στα ΚΕΠ του Δήμου Προσοτσάνης ο πολίτης μπορεί:
 • να ενημερωθεί και να πληροφορηθεί για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
 • να καταθέσει αιτήσεις για τη διεκπεραίωση 1200 και πλέον πιστοποιημένων υποθέσεων αρμοδιότητος του Δήμου Προσοτσάνης καθώς και του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Οι πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ καθορίζονται μέσω κοινών αποφάσεων (ΚΥΑ) του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.
Τη διακίνηση των αιτήσεων αναλαμβάνει το ΚΕΠ, το οποίο παραλαμβάνει και την απάντηση και έχει την ευθύνη ειδοποίησης του αιτούντα για την παραλαβή.

Απο τον Δήμο...

Το Άνναμα της Στριάλας 2020

Το έθιμο πραγματοποιείται κάθε Κυριακή της Τυρινής με πρωτοβουλία της Επιτροπής Νέων Μικροπολης.
Σας περιμένουμε όλους!!!!!!!!!


Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο Τετάρτη 12/2/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00

 
Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των τριών Δημοτικών Σχολείων της Προσοτσάνης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των Σχολείων (1ο, 2ο & 3ο Δημ. Σχολείο Προσοτσάνης), διοργανώνουν από κοινού μια ιδιαίτερα σημαντική ενημερωτική εκδήλωση με ομιλητή τον Αξιωματικό της Αστυνομικής Δ/νσης Δράμας Αστυνόμο Β΄ (και πτυχιούχο Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου) κ. Ιγνάτιο Μωυσίδη και θέμα διαπραγμάτευσης την «Ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο» και το «Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς» γι αυτήν.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους γονείς που έχουν παιδιά που φοιτούν στα τρία Δημοτικά Σχολεία καθώς και στα μεγαλύτερα από τα ίδια τα παιδιά (των τάξεων Ε΄ & ΣΤ΄) τα οποία μπορούν να την παρακολουθήσουν μαζί με τους γονείς τους, είναι, δε,
 «ανοιχτή» και σε οποιονδήποτε άλλο πολίτη θα ήθελε να ενημερωθεί για το φλέγον και ιδιαίτερα επίκαιρο αυτό θέμα το οποίο απασχολεί τις περισσότερες οικογένειες στην εποχή μας.

Η εκδήλωση θα γίνει στις 18:00 το απόγευμα της προσεχούς Τετάρτης 12/2/2020, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Δημ. Σχολείου Προσοτσάνης.Γενική συνέλευση του Πολιτιστικού στις 12/2/2020

Γενική συνέλευση των μελών στις 12/2/2020 στον χώρο του συλλόγου στις 18:00. 
Ακολουθεί κοπή της πίτας στην ταβέρνα του «Ασμίδη», ανοιχτή για όλο τον κόσμο.Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020

Επίσκεψη στην υπό κατασκευή Έκθεση Λαογραφικού Περιεχομένου.

Την υπό κατασκευή Έκθεση Λαογραφικού Περιεχομένου Μικροπολης όπου έχει αναλάβει την διεκπεραίωση των εργασιών η Επιτροπή Νέων Μικρόπολης, επισκέφτηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Γεώργιος Παπαδόπουλος, Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΑΜΘ Χρήστος Παπαθεοδώρου, η Σύμβουλος του Δημάρχου Δράμας Γεωργία Χειράκη, η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης Σουλτάνα Παπαδοπούλου,ο τοπικος Σύμβουλος της Τ.Κ Μικρόπολης Θωμάς Αβράμ,και τέλος ο Τοπικός Σύμβουλος της Τ.Κ Δράμας Αλέξανδρος Ράδος .
Τα μέλη μας τους ενημέρωσαν για τις εργασίες που έχουν γίνει και αυτές που είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στο επόμενο διάστημα.
Εντυπωσιασμένοι από το έργο μας και με τις καλύτερες εντυπώσεις έφυγαν από την Έκθεση.
Περιμένουμε τα λόγια να γίνουν πράξη και όλοι μαζί να συμπράξουμε για το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα.
Οι εργασίες συνεχίζονται!Κυριακή 16 Φεβρουάριου Ομιλία με θέμα «Γυναικολογικός Καρκίνος και Οστεοπόρωση».

Σας ενημερώνουμε ότι η ομιλία ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ και ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ για την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου στις 18:00.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.Ομιλία με θέμα «Γυναικολογικός Καρκίνος και Οστεοπόρωση».

Διοργανώνεται από την Επιτροπή Νέων στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Τ.Κ Μικρόπολης.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
-Γυναικολόγος Νίκη Σαραλιώτου
-Πυρινικός γιατρός Βασιλείου Όλγα.

•ΔΩΡΕΑΝ•